Tế bào gốc trong mỹ phẩm

Liên hệ

Trước tiên chúng ta cần hiểu khái niệm tế bào gốc.Tế bào gốc là căn nguyên tạo ra một tổ chức nào đó, hay có thể gọi là “rễ”. Ví dụ như  tế bào tạo ra lớp tổ chức của gan, tế bào tạo nên lớp tổ chức của tim, tế bào tạo nên lớp tổ chức da.. gọi là những tế bào gốc . Việc đưa tế bào gốc vào trong mỹ phẩm, để tế bào gốc có thể tồn tại và duy trì chức năng của nó như: gia tăng, phân chia… là điều không thể thực hiện được trong khoảng thời gian mỹ phẩm đó được lưu hành. Do đó không thể đưa tế bào gốc vào trong mỹ phẩm

Vậy khái niệm mỹ phẩm tế bào gốc là gì? Nói chính xác hơn, đó là mỹ phẩm có môi trường nuôi dưỡng tế bào gốc. Mỹ phẩm có chứa những thành phần dưỡng chất trong môi trường có những điều kiện về độ ẩm, nhiệt độ để nuôi dưỡng tế bào gốc. Sau một thời gian sử dụng nhất định, tế bào sẽ hấp thụ dưỡng chất và sẽ sản sinh ra chất chuyển hóa, và môi trường chứa những dưỡng chất và chất chuyển hóa này gọi là môi trường nuôi dưỡng. Nó cũng giống như con người khi ăn một cái gì đó, thì bằng cách này cách khác đều phải chuyển hóa sang những thứ khác, từ những hocmon cần thiết cho sự tự tăng trưởng, năng lượng và loại bỏ chất thải và độc tố. Chính vì thế mà trong môi trường nuôi dưỡng tế bào gốc cũng sẽ phải bao gồm tất cả những vật chất như thế này.